men vanliga ord (words) som tangentbord och skriv-

bords-stol kan bli eller vara nog så svåra att få fason

på i? en fullt logisk syntes . . . som denna syntes nog

blir \/ är \/ hur man ska ut-trycka den saken bra till-

räcklig-t. parsing är ett k-bart ord (word) men om en

logisk syntes ska bli färdig [!] rimligt snabbt [!] så?

     får man vänta med parsing med mera >= mm; MM. Nyss

ett MM-bigram. bigram som mm /\ ii är mycket viktiga i?

en logisk-t skriven text >= st; ST. nu blev denna text?

ganska (tämligen) okej. åtminstone till en början /\

en höft \/ ett ungefär >= eu; EU. sök nu följande . . .

objekt \/ element på [!] internet (åtta bokstäver) och?

färg-mark-e-ring-en är [!] blå. färg /\ form är fyra /\

sort-en [!] är (naturligt-vis) bokstäver vardera. denna

text är skriven på \/ i ett . . . bibliotek. filnamn-et

är \/ blir . . . som följer strax. kopierar en snutt nu

/\ använder i filnamn-et => strax.htm . . . som är okej

tills . . . vidare. adressen strax är en länk som måste

fungera? tja . . . måhända. www.fotnot.se/Ba+/strax.htm

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  00

    ...                   .                       |  28

    ...                   .                       |  27

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  65

· · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  00

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  00

     strunta nu i siffrorna. lägg märke till att objekt

som ofta återkommer inte alltid är intressanta. enär en

text som skrivs hos fotnot (förlag) [programmeri] ett *

nytt ut-tryck [!] * * * * * * * * * [programmeri] * * *

·                    [programmeri] ofta-re än sällan trotsar grammatisk

·                    humpa och nu får det nog vara bra eller räcka, ja.

·                    koder som används i syntes-en är (((ofta))) bigram

·                    och? eftersom text-edit-orn ville komponera om den

·                    text (((som))) du nu läser . . . så . . . blir den

·                    (((typografiskt))) onjutbar för andra än den fullt

·                    programmerings-glad-a eller programmerings-glad-e.

·                    och nu blev det lite tur-samt? jajamensan. lägg nu

·                    inte märke till små-grejer som du inte måste lägga

·                    märke till. att ett eje har markerats i grejer ska

·                    man endast notera men inte skriva ner eller eljest

·                    typ anteckna. objekt-typen är vanlig? precis, yes.

·                    se nu så fula knep (fk) en sann programmerare (tr)

·                    kan ta till i trista lägen som eljest /\vidare

·                    tills läsaren och läsarinnan tröttnar /\ ö-verg-år

·                    till x-läsning. Läsarinnan är (naturligtvis) mer

·                    intresserad av prunkande idylliska essäer än power

·                    och motorstyrka på båtmotorer med mera i nu-läget.

·                    nå. räkna nu raderna (odd) eller någon annan grej.

·                    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.