www.fotnot.se/flustret/prog/prog-118.htm

från prog-117.htm i samma arkiv ... och?

nu blir det en lite snabbare text ... på

lite mindre bredd (spaltbredd) [xii] [c]

och med radnumreringen [xiv] [e] ungefär

där jag vill ha den … samt i den form s-

om känns bäst just nu. [<------m------>]

[<-------even------------------------->]

[<-------even------->] [<------o------>]

[<----even---->] [<--o-->] [ix] [iv] [o]

gammal kod kan importeras ... här bara 1

exempel från förra filen ... skriven di-

rekt i ms-programmet frontpage ... note-

ra emellertid att ... texten nu är exakt

anpassad till marginalen ... och att den

då sparar in ett teckenutrymme [xiii] v-

id varje radbyte som inte kräver ett bi-

ndestreck. [----------] [-----] [---] Om

vi (ni) anpassar våra (era) texter [---]

exakt eller inte är en smaksak. [------]

[---------------------] Det kanske finns

[---------------------] [---] så gott om

[---------------------] utrymme att [--]

man kan göra som textförfattaren nu [--]

gör eller har gjort. Klockan är nu? Cir-

ka 14:48:50 [viii] [vi] [iv] på en skala

mellan det ena och det andra, typ. [---]

[<------------------------------------>]

Kodskräp kallas följande för ... men det

är egentligen onödigt här ... och det är

alltså mest medplockat för att [-------]

termen ska komma [,] med. Ett komma kan?

Betyda samma sak [,] som verbet komma og

om man vill går det bra att skriva og \/

et istället för and eller und eller? Och

och liknande. Nu kommer kodskräpet [---]

ch är **********************************

finns med ******************************

rvera nu att ... hur *******************

detta skrivs ... tre punkter av meningsa

vslutande typ ... är verkligen tre punkt

er av me- ******************************

ningsavslutande typ ... och alltså inte?

Vi färgsätter nu samtliga rg-bigram med?

111 ... decimalt, förstås. Blanda nu in?

110 ... kan vi förtstås läsa (tolka) so?

101 ... betyder kanske samma sak som så?

100 ... betyder d som i dokumentera/ /t.

011 ... line feed ... radmatning ... ok.

010 ... omepagemomepagemomepagemomepage.

001 ... .........a.........a.........a..

000 ... .........a.c.e.g.i.k.m.o.q.s.u.w

123456789abcdefgh..............v.x.z...3

12345678912345678......................9

.23.56.55.......9+3....................1

.02.35.34..............................2

.21.21.21.......1+2....................3

och detta är producerat när? 1:a maj år?

copyrighted by fotnot förlag … fotnot is

a reg:d trademark, dvs registrerat varu-

märke. [-------------------------------]

möjliga mekanismer bakom ökad smärtkänsl

mekanismer bakom (en) ökad [iv] smärtkän

bakom (en) [iv] ökad ... minskad ... kon

ökad ... minskad ... konstant .a. smärtk

smärtkänslighet [xv] [iv] .... tehgilsnä

asdfghjklöä zxcvbnm qwertyuiopå ..smärtk

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö.1234567890

qed ... vsb ... vilket var min avsikt a-

tt både visa /\ hjälpligt bevisa med lo-

giska medel, lm som i stockholmskan och?

Kalmar. [vii] [v] [iii] [ord] [med mera]

[<------->] [<------------>] [<------->]

[<----->] [<---------------->] [<----->]

[<--->] [<-------------------->] [<--->]

1234............................ 3333334

..........................cd.... 4567890

)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP