www.fotnot.se/flustret/prog/prog-119.htm

… som är länkad från prog-118.htm i sam-

ma arkiv … tror jag. Och? Notera nu att:

Det där kvittar … egentligen. Jag länka-

de nog (sannolikt, mer än ett suddigt e-

ller luddigt förmodligen) [xii] [c] inte

den här (dh) fil\ \en från den förra fi-

len. Men … det betyder alltså inget just

nu. Några viktiga arbetsmoment [xii] [c] av stor vikt <43> för fortsättning\ \en av?

Detta arbete, Da som i? Danmark. Om du (you) nu inte gillar [jillar] (godkänner) {a-

cepterar} det sätt som denna text är skriven på … bör du inte omedelbart komma med 1

massa gnäll, 1mg. Observera nu (On) hur förkortningen 1mg är konstruerad samt att 1-

tecknet är ganska (rätt så, relativt) likt ett l-tecken, alltså ett L-tecken i icke-

versal form. Blir det fel (redan) där ... tja ... då är det nog tjört eller kört. O-

kej ... du kanske inte accepterar stavningen tjört … men här är den rätt så (rs) ok-

ej, faktiskt! [ix] [iv] Nu kommer två b-

ussvåriga grejer … och notera även följ-

ande viktighet/ /er. Utropstecknet är e-

tt ganska ovanligt tecken, typ! Ordet t-

yp är (däremot) rätt så [rs] vanligt. Om

vi nu är lite petiga … kommer det möjli-

gen att löna sig [sej] senare? Nja … jo, nog kan väl det hända. Men … ärligt talat?

Njae ... njä ... eh, hm. Tja ... uppriktigt sagt ... jo. Nog ska det väl kunna löna

sig ehuru (fastän) inte ekonomiskt ... av typ pengar ... direkt. Låt oss nu <i> em-

ellertid </i> titta på det här med snedstrecken av typ /-tecknet och \-tecknet. Om?

Om vi vill få bra statistik på det där är det fånigt att använda FrontPage [ix] fr-

ån Microsoft. Bättre att skriva texten i ett vanligt ordbehandlingsprogram … av typ

Word eller vad det kan heta, Greta … eller Peter, Urban, Sixten, Sune \/ Stina-Lena

alternativt Nils-Hugo och så? Vidare. men nu kollar vi ändå så gott det nu går och?

Funkar. ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| [×]

Kolla den där grejen … först som <35> sist. Ett × är inte samma grej som * eller x ... och?

Kolla nu radbredden … rätt så många <57> tecken … eller hur, eh? Okej. Vi instämmer. Men om

det betyder något … vill vi väl gärna <54> <44> veta … eller vad säger (menar) ni andra på?

Kontoret. Observera att satsbyggnaden (meningsbyggnaden) inte är exakt som vi är <24> vana?

Vid. Nej … det kan vi väl instämma i, ii som i industriidkare. Nå … som rimmar på grå … men

inte på gris … hur gör man då som skribent när och om (därest) det blir små eller stora fel

i en tät text av denna typ (ttadt) ... då? Tja ... det är verkligen en jättebra och

forskningsbar fråga på en skala mellan Hyssna /\ Skene. Vi ska nu titta på \/ mäta?

Skene [v] [iii] [o] och? Det är ett lagom långt ord … kortare än Hudiksvall och Na-

shville samt Chicago men … längre än Örby /\ Åbo. Okej … mer av samma art? Njae … det spörs

väl. [<---------------------------------------------------------------------------------->]

[<>] [<---------------------------------------------------------------------------------->]

Jaha … och vadska det betyda då? [---] Tja … det kan man verkligen fråga och forska på i en

halv till halvannan evighet. Typ så, alltså … eller hur, eh? [<-------------------------->]

Klockan nu cirka? 19:27:51:78 ungefär, cirka … på en höft \/ skala, typ eller type … typ så

\/ slikt. Klockan 19:29:13:42 [*] nu kanske, cirka … på en skala eller höft? ... men vad vad nu det där

då? Nedsänkt text ... tycks html-systemet klara, alltså. Nå … det blir kanske inte \/ ej \/ icke så bra just här <33> och?

nu. Men … okej. Det är i alla fall ett stilprov. Klockan är nu? Cirka 19:33:05:38:43 [xiv] [v] [iii] i

nuläget … på en skala. [..........................] [....................] [...] [.] [iio] *

[<------------------------------------>]

Kodskräp kallas det där för … men det är

lite si /\ så med det. [<------------->]

Vi färgsätter nu samtliga rg-bigram med?

111 ... decimalt, tre-dubbelt kvack, fö-

rstås. 110 ... kan vi läsa <44> som? 101

… om vi slarvar. 100 … betyder väl d nu?

Okej … det är nog så, ganska precis.

011 … radmatning … okej? Möjligen s-

å, kanske. 010 ... omepagemomepagno-

mepage. Är detta en gnomepage? Nej …

nä, så är det väl inte precis. Okej.

|||||||||||||||||||k||||||||||v||||x

|||||||||||||||g|||k|||o|||s|||w|||x

Men det ser väl otroligt jättebra på

en lagom halvambitiös skala … eller?

Copyright Fotnot (R) Förlag … i Göt-

eborg med omnejd … långt från polen.

[<-------------------------------->]

[<.......a.........a.........a....>]

[<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<k>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]

[<...................k...................>]

www.fotnot.se/flustret/prog/prog-119.htm [xxxix] [vii] [v] [iii]

........................................ [odd] [odd] [odd] [odd]

*******************k*******************k [nop] [stu] [----*----]

Produktionsdatumet … via en programrutin 01-05-03 ... times new roman, typsnittet, typ.

..........==========..........==========..........==========..........==========..........==========

aaaaaaaaaa [x] (+) … † ‡ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ

ß à á â ã ä å æ ç ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ ------------------------------------------------ !"#

[ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

odd or even … even or odd … true or false … false or true … fotnot (R) förlag [even] ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___

 

Tja?

...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...

Ajö! Forts? På www.fotnot.se/flustret/prog/prog-120.htm i så fall \/ typ … om så är?

Fallet. Detta var? Ännu en bildskärm från prog /\ company consulting and so on, type

of thing, alltså. [................................................................]